Produkter

Svarvade maskindetaljer för industrin. Vi står för såväl prototyptillverkning och konstruktionshjälp som hjälp på idéplanet. Vi står även för reparation av hydraulcylindrar samt nytillverkning.